YAPIŞIK PARMAK SİNDAKTİLİ

Sindaktili iki ya da daha çok parmağın birbirine yapışık olması halidir. Gebelik döneminde el ve ayaklar ilk oluştuğunda tüm parmaklar birbirine yapışıktır. Gebeliğin ilerleyen zamanlarında parmak aralarındaki doku bağlantılarının gerilemesi sonucu parmaklar birbirinden ayrılır. Gelişimin bu döneminde oluşabilecek problemler parmakların ayrılmasını engelleyerek sindaktili oluşmasına neden olur.

Sindaktili elin konjenital anomalileri arasında en çok gözlenen anomalilerden biridir. Yüzde 50 oranında iki elde aynı anda olabilir. Yüzde 10 – 40 oranında kalıtsal olabilir. En çok orta parmak ile yüzük parmak dediğimiz parmak arasında olur. Yüzük parmak ile küçük parmak arasındaki sindaktililer ikinci sıklıkta karşımıza çıkar. Başparmak ile işaret parmağı ve işaret parmağı ile orta parmak arasındaki sindaktililer daha seyrek görülür. Sindaktili tek başına olabileceği gibi bazı durumlarda diğer el anomalileri ya da insan vücudunun diğer kısımlarındaki anomaliler ile birlikte de olabilir. Bu nedenle sindaktili olduğu belirlenen bebek diğer anomalilerin varlığı açısından da kontrol edilmesi gerekir.

Sindaktilide parmak aralarındaki yapışıklık bütün parmak boyunca parmak ucuna kadar devam edebilir veya parmak ucuna ulaşmadan daha kısa bir mesafede kalabilir. Yapışıklık yalnızca yumuşak dokuyu içerebilir ya da yumuşak doku ile birlikte bilhassa parmağın uç kısmındaki kemiklerin yapışması da söz konusu olabilir. Bazı ileri olgularda ve bazı sendromlarda bütün parmakların yapışık olduğu görülebilir.