ELDE YANIKLAR

Her türlü aktivite de ve korunma refleksi içinde bulunan el ya da üst ekstremiteler yanık kazalarında en çok yanık yaralanmasına maruz kalan organdır. Hemen hemen  bütün yanık olgularının büyük bir kısmında az veya çok el ve kolda yanık yaralanması görülür. Yanıktan kurtulmak ya da alevleri söndürmek üzere kullanılan el ve kollarda yanık çok sık rastlanır. En sık rastlanan neden ellerin savunma ve korunma amacı ile kullanılmasıdır.

Yanıklı hastaların aşağı yukarı yüzde 90’ında el ya da kol da yanmıştır. Tüm yanık yaralarının aşağı yukarı  yüzde 40’ı el ve önkolda bulunur. Geniş yanıklı vakaların hemen hemen hepsinde el ve kol yanık bölgeleri içindedir. Sıklıkla sanayi bölgelerinde oluşan kazalarda görülmekle beraber el yanıkları hemen birçok etyolojiye bağlı olarak görülebilir. Yetişkin hastaların el yanıkları sık sık alev yanığı ya da elektrik çarpmaları sonucu görülürken, çocuk yaş grubunda çoğunlukla sıcak sıvılarla olan haşlanma yanıkları daha yaygındır.