EL TÜMÖRLERİ

Elde kitle oluşturan durumlardır. Çoğunluğu malign (kötü huylu) değildir. Genellikle, hastadan dikkatli bir hikaye alınarak ve el muayenesi ile tanı konulabilir. En sık görülen tümörler ganglionlar (eklem arasından çıkan kistler), dev hücreli tümörler, fibromalar (bir tür bağ dokusu tümörü) ve tümör etkisi yaratan damarsal yapı (hemanjiom) bozukluklarından kaynaklanır. Bunların yanında az da olsa sinir kaynaklı tümörler (nörom, nöroma), kemik tümörleri (osteokondrom, enkondrom), lipomlar (yağ tümörleri) ve malign tümörler de bulunabilir. Elin en sık malign tümörleri deriden çıkar.

Bu tümörlerin hepsinin Ameliyatla alınması gerekir.