TENDON YARALANMALARI

El yaralanmalarının önemli bir bölümünü tendon kesileri oluşturmaktadır. El ve el bileklerinin volar yüzündeki kesilerde parmakların fleksör tendonları, dorsal yüzündeki kesilerinde ise ekstansör tendonları etkilenmektedir.

Tendon kesileri sonrası primer tamir, sekonder tamir, 2 aşamalı tendon rekonstrüksiyonu ya da greftleme operasyonları uygulanabilir.

Tendon cerrahisi sonrası rehabilitasyonun hedefi, ödemin kontrolü, skarla mücadele, ağrı ve hipersensitivitenin tedavisi, uygun biçimde ortezleme, uygun egzersiz programı, onarılan tendon uçları arasındaki ayrılmayı ve rüptürü engellemek, günlük yaşam etkinlikleri için gerekli olan tendon hareketini ve tendon sağlamlığını oluşturmak, optimum tendon iyileşme halini oluşturmaktadır.

Tendon ameliyatı sonrası tendon iyileşmesinde beslenme hem tendonla çevresinde bulunan doku arasındaki adezyonlardan kan ve hücre akımı ile, hem de tendon uçlarından epitenon ve endotenon yolu ile sinovyal sıvı akımı ile gerçekleşir.