KARPAL TUNEL SENDROMU

Karpal tünel sendromu, bir veya iki elin ilk üç bucuk parmağını tutan ilerleme özelliği bulunan bir hastalıktır. El bileğinin ortasında yer alan ve ilk 3,5 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir.

Hangi Sıklıkta ve Yaşlarda Görülür?

Genellikle 40 – 50 yaş arası hanımlarda daha yaygındır.

Nedenleri Nelerdir ve Kimlerde Daha Çok Görülür?

Bilek kanalı yapısal olarak dar olan şahıslar, klinik belirtilerin meydana gelmesine yatkın olan kişilerdir. Şişman olan kişiler, alkol alanlarda, şeker hastalığı ve damarsal hastalıklarında normal durumlardan daha sık görülebilir. Karpal tünel sendromu görülmesine kanal içindeki basınç artışı sebep olmaktadır. Bu basınç elin pozisyonuna bağlıdır. El ve el bileği çevresinde meydana gelen kırıklardan sonra kronik bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının enfeksiyonu ya da kalınlaşması kanalda mekanik daralmaya neden olur. Sınır kılıfının tümörleri, avuç içi enfeksiyonları medyan sinir bası belirtileri ortaya çıkar. İş yerindeki mekanik nedenler olguların çoğunda etkin rol oynamaktadır. Belli hareketlerin sık olarak tekrar yapılmasının karpal tünel sendromu ile ilişkisi mevcuttur. Marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sık sık bulaşık yıkayanlar, şoförler ve benzeri biçimde el bileğini tekrarlayan hareketlerle meşgul olanlar daha yatkındırlar. En sık olarak erkeklerde kasaplık mesleği ile uğraşanlarda görülmektedir. Hanımlarda hamilelik sırasında görülür. Bu durum geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde normale döner. Ayrıca hipotiroidi olan kişilerde de rastlanabilir. Karpal Tünel Sendromu’nun oluşmasında bazı diğer hastalıklarında etkisi vardır. Romotoid artirit, üremi, amiloidoz, damar anomalileri ve Tendinitis bunlardan bazılarıdır.