FAZLA PARMAK (POLİDAKTİLİ)

Polidaktili, fazla parmağın boyutuna göre tam anlamıyla oluşmuş fazla parmak ya da az gelişmiş fazla parmak (çoğunlukla deri uzantısı) biçiminde iki ana başlıkta incelenebilir.

Başparmak polidaktilisi, 100.000 canlı doğumda 8 oranında görülür. Başparmaktaki fazlalık parmağın her seviyesinden itibaren görülse de olguların aşağı yukarı yüzde 45’i ikinci eklemden, yüzde15-20 birinci eklemden itibarendir. Cerrahi tedavi bir yaşından sonra tıbbi şartların uygun görülen en erken dönemde gündeme alınmalıdır. Tedavi yaklaşımı olarak, zayıf olan ve işlevi daha az olan parmak alınır. Kısıtlı da olsa üstlendiği bazı fonksiyon ve hareketler varsa bunları yaptıran tendonlar korunacak olan parmağa transfer edilir. Çift parmaklar arasında bir fark gözlenemiyorsa, bilhassa sorunun daha uç kısımlarda görüldüğü olgularda iki parmağın kemikleri birbirine kaynatılarak birleştirme yoluna da gidilebilir.