DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTESİ

Parmağın orta ekleminin düzleştirilemediği bir deformitedir. Genellikle travma sonrası oluşur. Parmağın düzleştirilmesi son derece karmaşık bir mekanizma ile olur. Parmak üstünde orta hatta giden bir tendon esas olarak parmağın alt ve orta boğumlarını (proksimal ve orta falanks) düzleştirirken, parmağın her iki yanından gelen tendonlar da uç boğumu (distal falanks) düzleştirir. Düğme iliği deformitesinde ortada bulunan tendon proksimal falanksta orta ekleme yakın düzeyde yaralanmıştır.

Tipik görüntüsü sebebiyle oldukça kolay teşhis konulur. Travmalar dışında romatizmal hastalıklarda da görülen bir komplikasyondur.