ÇEKİÇ PARMAK – MALLETFİNGER

Parmağın en uç eklemine gelen darbelerle veya dejeneratif meydana gelir. Parmağı düzleştiren extensör tendon parmağın en uç boğumundaki kemiğe (distal falanks) yapıştığı bölgede yaralanmıştır. Genelde parmak üzerinde hiçbir lezyonun olmadığı kapalı yaralanmalar sonrası görülür.

Hasta parmağını düzleştiremez.  Pasif şekilde ama düzleştirilebilinir.  Direk radiografisi (tam lateral ve a.p.) çekilmesi istenir. Parmağa kimi zaman tendonla beraber küçük kemik kırığı görülebilir.

Kemik kırığı görünmeyen vakalarda, 2,5-3 ay boyunca hiç çıkarmarılmayan çekiç parmak ateli ile konservatif tedavi uygulanır. Açık yaralanması olan, kemik kırığı da bulunan vb. vakalarda cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi işlem kolaylıkla lokalanestezi altında uygulanabilir.