BAŞ PARMAK OLUŞTURULMASI (POLİZİZASYON)

Baş parmak eksikliği olan hastalarda ikinci parmağın baş parmağın yerine nakledilerek ele kavrama fonksiyonu kazandırılması ayaktan ele parmak naklinin bir alternatifi olarak kullanmak mümkün. Ayrıca doğumsal olarak bazı hastada baş parmak beşinci bir parmak olarak diğer dört parmağın yerinde olabilir. Bu durumda ele fazladan bir parmak daha eklemek yerine mevcut parmağa doğru fonksiyon kazandırmak daha uygun olacağından, bu grup hastada polizizasyon öncelikli olarak tercih edilen cerrahi teknik olur.

Teknik olarak mikro cerrahiye ihtiyaç duyulsa da ayaktan ele parmak aktarımına oranla daha basit ve ameliyat sonrası iyileşme süreci daha az riskli bir ameliyat yöntemidir.